Chuyến đi thực địa đa dạng sinh học tại tỉnh Bắc Kạn


Đăng lúc: 16:02:35 22/02/2017 - Đã Đọc: 1675
Từ khóa Từ khóa: Ba Bê, đa dạng sinh học, Trung tâm địa tin học

Dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn làm chủ đầu tư được thực hiện bởi Trung tâm Môi trường Tài nguyên miền núi phối hợp với Trung tâm Địa tin học, trường ĐH Nông lâm trong năm 2016. Với mục đích bảo vệ bền vững các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh, bảo đảm các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài và nguồn gen nguy cấp, quý, hiếm được bảo tồn và phát triển bền vững, tăng cường công tác quản lý và bảo vệ đa dạng sinh học.

Một trong những nhiễm vụ thực hiện dự án là khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng đa dạng sinh học cũng như công tác quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh. Chuyến đi khảo sát thực địa từ ngày 20/9 đến ngày 22/9 đoàn khảo sát và làm việc với ban quản lý vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ, khu bảo tồn Loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Bắc Kạn để nắm bắt thông tin tình hình đa dạng sinh học và quản lý bảo vệ đa dạng sinh học các khu bảo tồn.

Đoàn làm việc với BQL Loài và sinh cảnh Xuân Lạc

Đoàn làm việc với BQL Loài và sinh cảnh Xuân Lạc

Trong chuyến điều tra, đoàn thực hiện thu thập dữ liệu tại các khu bảo tồn, vườn quốc gia... cũng như phỏng vấn thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn. Trên cơ sở đó tham vấn ý kiến về nhu cầu mở rộng các khu bảo tồn và nhu cầu xây dựng các khu bảo tồn mới như xây dựng hành lang kết nối vườn quốc gia Ba Bể và khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc. Tham vấn Ý kiến xây dựng thêm môt số khu bảo tồn có tiềm năng đa dạng sinh học cao như khu vực Thác Giềng (Xuất Hóa- Tp Bắc Kạn). Mục đích của việc thành lập khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng đó là bảo vệ các hệ sinh thái rừng tự nhiên và thác nước tự nhiên với các nguồn gen quý hiếm có giá trị bảo tồn cao, đặc biệt khu vực này còn môt lượng Nghiến trong rừng đặc dụng có giá trị bảo tồn rất cao ngay trong lòng thành phố Bắc Kạn. Bảo vệ nét đẹp của cảnh quan Thác Giềng và khu rừng tự nhiên xung quanh phục vụ tham quan, du lịch sinh thái.

Đoàn làm việc cùng BQL Vườn Quốc gia Ba Bể

Đoàn làm việc cùng BQL Vườn Quốc gia Ba Bể

Đoàn làm việc cùng BQL Khu bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ

Đoàn làm việc với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn

Chuyến khảo sát lần này đã đem lại những thông tin kịp thời và bổ ích trong điều tra đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn phục vụ cho công tác quy hoạch đa dạng sinh học của tỉnh sắp tới.

Viết bài: GIC

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn