Trung tâm địa tin học GIC

Hội thảo đánh giá kết quả triển khai dự án: Chuẩn hóa CSDL về theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn.


Đăng lúc: 16:07:26 29/07/2017 - Đã Đọc: 2240
Từ khóa Từ khóa:
Sáng ngày 26/7/2017, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn đã diễn ra hội thảo đánh giá kết quả thực hiện dự án “Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về theo dõi diến biến rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” do đơn vị tư vấn Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên thực hiện từ 31/12/2016 đến 25/7/2017.

Tham dự hội thảo gồm các đại biểu đại diện cho UN-REDD TƯ, UN-REDD giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn, Sở Tài nguyên & Môi trường, Chi cục Kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm của 4 huyện Ba Bể, Chợ Mới, Na Rì và Pắc Nặm.

Về phía Trường ĐH Nông lâm có ông Nguyễn Văn Hiểu – GĐ Trung tâm NC Địa tin học, ông Vũ Hồng Quân, ông Dương Văn Huy – Cán bộ Trung tâm NC Địa tin học tham dự và trình bày tại hội thảo.

Mở đầu buổi hội thảo ông Hà Xuân Kỳ - đại diện đơn vị tổ chức phát biểu chào mừng các đại biểu về tham dự buổi hội thảo. Ông mong muốn thông qua hội thảo sẽ đánh giá được kết quả thực hiện của đơn vị tư vấn, mong muốn các đại biểu tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho sản phẩm của dự án, để qua đó đơn vị tư vấn sẽ bổ sung và hoàn thiện các hạng mục của dự án nhằm đảm bảo dự án được thực hiện bám sát theo đề cương, sản phẩm dự án phải được đồng bộ và có thể đưa vào sử dụng ngay sau khi dự án kết thúc. Ông cũng nhấn mạnh, Bắc Kạn là một trong những tỉnh đi đầu trong việc quản dữ liệu rừng trên hệ thống FORMIS, dự án này khi hoàn thành sẽ tạo bước đột phá trong công tác kiêm kê, cập nhật cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn thay đổi sau khi dự án giao đất giao rừng được triển khai trên địa bàn các huyện.

Ông Hà Xuân Kỳ - Điều phối viên UN-REDD giai đoạn II tỉnh Bắc Kạn 

Tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Văn Hiểu – Chủ nhiệm dự án đã báo cáo công tác triển khai và kết quả đạt được của dự án. Cụ thể là đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hơn 90% khối lượng công việc đề ra về chuẩn hóa cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp, trong đó thống nhất với Chi cục Kiểm lâm tỉnh về các trường dữ liệu cần cập nhật với tổng số thửa cần cập nhật là 39.094 thửa ( trong đó có 36.649 thửa rừng và đất lâm nghiệp và 2.445 thửa đất khác) vượt 15.094 thửa so với dự kiến ban đầu. Hoàn thành xây dựng các bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp theo các cấp tỉnh, huyện, xã và thảo luận với Chi cục Kiểm lâm lập kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ sử dụng và khai thác dữ liệu rừng trên hệ thống FORMIS. Bên cạnh đó, ông Hiểu cũng đưa ra những khuyến nghị với Chi cục Kiểm Lâm và BQL chương trình UN-REDD nhằm nâng cao sự hiệu quả của dự án là tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ CNTT cho cán bộ ngành Kiểm Lâm và ngành Tài Nguyên và Môi Trường của tỉnh trong việc sử dụng phần mềm QGIS, khai thác và quản lý dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp trên hệ thống FORMIS quốc gia để từ đó các ban ngành liên quan có thể chia sẻ, trao đổi dữ liệu định kỳ và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả nhất. 

Ông Nguyễn Văn Hiểu – Chủ nhiệm dự án 

     Sau phần trình bày của đơn vị tư vấn, ông Lê Quang Hạnh – Đại diện văn phòng UN-REDD TƯ đã đánh giá cao năng lực cũng như trách nhiệm của đơn vị tư vấn. Đây là một phần quan trọng trong đại dự án FORMIS-II, dự án sau khi hoàn thành sẽ bổ sung dữ liệu mới nhất trên hệ thống giám sát rừng quốc gia, góp phần quyết định liệu Việt Nam có tham gia chương trình REDD+ trong tương lai hay không. Ông Hạnh cũng mong muốn trong thời gian tới ngành Kiểm lâm, Tài Nguyên & Môi Trường và các ngành liên quan sẽ hợp tác đồng bộ hóa dữ liệu, đảm bảo dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp phải chính xác và đầy đủ trước khi đồng bộ hóa lên hệ thống FORMIS quốc gia. Ngoài ra, ông Hạnh cũng đề nghị đơn vị tư vấn chia sẻ những khó khăn về mặt kỹ thuật khi tiến hành cập nhật dữ liệu rừng, để từ đó các đơn vị ngành Kiểm lâm có thế khắc phục và cải thiện khi tiến hành tự cập nhật, hay thay đổi dữ liệu sau này.

Ông Lê Quang Hạnh – Đại diện văn phòng UN-REDD TƯ 

Cũng trong hội thảo, ông Trương Phúc Vi – Sở Tài Nguyên & Môi Trường tỉnh Bắc Kạn cũng đưa ra những ý kiến xây dựng và hoàn thiện dữ liệu cơ sở rừng và đất lâm nghiệp trên toàn tỉnh. Hiện nay dữ liệu rừng trên địa bàn tỉnh được quản lý bởi 2 đơn vị là Chi cục Kiểm Lâm và Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên dữ liệu của 2 đơn vị lại chưa được thống nhất, đồng bộ, tổng diện tích các loại rừng có phần sai khác, vì vậy ông Vi cũng hy vọng rằng Chi cục Kiểm Lâm và Sở Tài nguyên và Môi trường cần thống nhất diện tích các loại rừng (rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…) dựa trên các văn bản pháp lý, để từ đó đơn vị Sở có thể sử dụng dữ liệu bên Kiểm lâm và dễ dàng quản lý và quy hoạch các dự án phát triển kinh tế sau này.

Ông Trương Phúc Vi – Sở TN&MT Bắc Kạn 

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu rừng từ các phòng Tài Nguyên và Môi trường, hạt Kiểm lâm các huyện có dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp thay đổi thông qua chính sách giao đất giao rừng. Đại diện các huyện cũng đánh giá cao ý nghĩa và mục đích của dự án, cơ sở dữ liệu rừng được cập nhật chính xác và chi tiết đến từng thửa/ lô trạng thái rừng sẽ giúp các cơ quan ban ngành của huyện có thể quản lý và theo dõi diễn biến rừng một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Bên cạnh đó các địa biểu cũng bày tỏ mong muốn phía đơn vị tư vấn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh có thể triển khai các lớp tập huấn sử dụng hệ thống FORMIS cho các cán bộ hạt Kiểm lâm các huyện, tạo tiền đề ứng dụng CNTT trong quản lý lâm nghiệp trên địa bàn các huyện.

Bà Hà Thị Hướng – Đại diện phòng Tài Nguyên huyện Chợ Mới 

Về phía Chi cục Kiểm lâm tỉnh là đơn vị trực tiếp thụ hưởng sản phẩm dự án, ông Ma Doãn Thuận đánh giá cao kết quả và ý nghĩa của dự án, kết quả này sẽ tạo cơ sở để Chi cục Kiểm Lâm tham mưu cho các sở ban ngành Tỉnh điều chỉnh các quy hoạch phù hợp nhất sao cho phát triển kinh tế gắn liền với bảo về rừng. Chi cục Kiểm lâm cam kết sẽ thống nhất với các bên liên quan để chuẩn hóa dữ liệu rừng trên địa bàn toàn tỉnh và dữ liệu rừng cập nhật mới sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đồng bộ hóa lên cơ sở dữ liệu rừng FORMIS quốc gia để tránh bất kỳ sai sót gì sảy ra.  

Ông Ma Doãn Thuận – Chi cục Kiểm lâm 

Thay mặt cho đơn vị tư vấn, sau phần thảo luận mở, ông Nguyễn Văn Hiểu – Chủ nhiệm dự án đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của dự án. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây là một dự án quan trọng, khối lượng công việc tương đối lớn, trong quá trình triển khai gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa UN-REDD Trung ương, Văn phòng UN-REDD Bắc Kạn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh nên tiến độ và chất lượng công việc luôn được đáp ứng theo ToR của dự án. Bên cạnh đó, ông Hiểu cũng đánh giá cao tinh thần hợp tác của các phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng NN&PTNT của 4 huyện, Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên & Môi trường – Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn trong việc cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình cập nhật cơ sở dữ liệu rừng một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

          Kết thúc buổi hội thảo, ông Hà Xuân Kỳ - Điều phối viên VP UN-REDD Bắc Kạn cảm ơn các đại biểu tham dự hội thảo và trao đổi thông tin về những đóng góp hữu ích cho việc hoàn thiện dự án. Ông cũng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bên liên quan và hoàn thiện các sản phẩm của dự án, để sớm tiến hành đồng bộ CSDL rừng lên hệ thống FORMIS quốc gia.  

 

 

 

Viết bài: Dương Huy

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn