Bàn giao sản phẩm dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn”


Đăng lúc: 16:07:11 15/07/2019 - Đã Đọc: 325
Từ khóa Từ khóa:
Thực hiện Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh. Sáng ngày 27/6/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bàn giao sản phẩm dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn” cho Sở Tài nguyên và Môi trường tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường.

          Dự buổi bàn giao sản phẩm có ông Lê Văn Thế, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đại diện phòng Quản lý Khoa học thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo phòng Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Hiểu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (Chủ nhiệm dự án).

          Ứng dụng công nghệ thông tin vào vấn đề quản lý môi trường là một trong những bước đột phá, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh. Xuất phát từ thực tế, dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn” được thực hiện nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước. Đồng thời, công khai thông tin và diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh đến với cộng đồng theo dõi, giám sát và báo cáo thông tin môi trường trực tiếp, nhanh chóng và hiệu quả góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với các vấn đề bảo vệ môi trường.

Ông Lê Văn Thế Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thông qua  Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 13 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn
về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Ông Nguyễn Văn Hiểu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
trình bày một số nội dung trong hệ thống quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn

Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao sản phẩm dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong
quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn” cho Sở Tài nguyên và Môi trường

Viết bài: Hoài Thu - Sở TN&MT tỉnh Bắc Kan (http://tnmtbackan.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tin-tuc-Su-kien/Ban-giao-san-pham-du-an-Ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-quan-ly-moi-truong-tinh-Bac-Kan-3031)

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn