Ứng dụng công nghệ viễn thám thành lập bản đồ phân loại sử dụng đất đai tỉnh lạng sơn năm 2015


Đăng lúc: 17:06:29 16/06/2016 - Đã Đọc: 568
Từ khóa Từ khóa:

Đất đai là nguồn tài nguyên quý giá và cực kỳ quan trọng của mỗi quốc gia. Việc phân loại sử dụng đất đai là một trong những nhiệm vụ thiết yếu trong quy hoạch và sử dụng đất đai, điều này đã được quy định trong Luật đất đai hiện hành. Hiện nay, đất đai chủ yếu được phân loại thành 3 nhóm chính là nhóm đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa xác định mục đích sử dụng, chưa đưa vào sử dụng. Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có nền nông nghiệp phát triển hàng đầu quốc tế, do đó, vai trò của việc phân loại sử dụng đất nông nghiệp ngày càng trở nên quan trọng.

Lạng Sơn là một tỉnh nằm ở phía đông bắc Việt Nam, là một tỉnh thành có nền nông nghiệp phát triển, có truyền thống nông nghiệp lâu năm. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân (khí hậu, thời tiết, con người…), đất đai ở nơi đây đã và đang bị suy thoái khá nghiêm trọng. Do đó, việc nghiên cứu đánh giá thoái hóa và cải tạo đất đai nơi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền. Việc phân loại và thành lập bản đồ sử dụng đất nông nghiệp là một trong những cơ sở để đánh giá suy thoái đất đai, vì vậy, trong khuôn khổ dự án “điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh lạng sơn” trung tâm nghiên cứu không gian trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên đã ứng dụng công nghệ viễn thám GIS để thành lập bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn nhằm phân loại hiện trạng sử dụng đất phục vụ cho việc điều tra đánh giá thoái hóa đất. Bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn được thực hiện theo sơ đồ sau đây:

Description: C:\Users\FPTSHOP\Desktop\ANH QUY TRINH\3.png

Hình 1: Sơ đồ thực hiện xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp

Dự án đã tiến hành thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ xây dựng bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

+ Số lượng: 11 bản đồ cấp huyện, 01 bản đồ cấp tỉnh

+ Năm thực hiện: 2014

+ Nguồn tài liệu: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn.

Căn cứ vào tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được trên địa bàn tỉnh, dự án tiến hành lựa chọn và phân cấp loại sử dụng đất theo bảng dưới đây:

Bảng 1: Phân cấp loại sử dụng đất nông nghiệp

Loại sử dụng đất

STT

Loại hình sử dụng đất nông nghiệp

1. Đất trồng lúa

1

2 vụ lúa

2

1 lúa - 1 màu

2. Đất trồng cây hàng năm khác

3

Nương rẫy

4

Đất chuyên màu và cây công nghiệp hàng năm

5

Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

3. Đất trồng cây lâu năm

6

Đất trồng cây ăn quả

7

Đất trồng cây công nghiệp lâu năm và cây lâu năm khác

4. Đất lâm nghiệp

8

Rừng đặc dụng

9

Rừng phòng hộ

10

Rừng sản xuất

5. Đất nuôi trồng thủy sản

11

Đất nuôi trồng thủy sản ngọt

6. Đất nông nghiệp khác

12

Đất nông nghiệp khác

7. Đất chưa sử dụng

13

Đất bằng chưa sử dụng

14

Đất đồi núi chưa sử dụng

 

Sau đó, căn cứ vào bản đồ hiện trạng sử dụng đất để sơ bộ khoanh vẽ các khoanh đất có cùng loại sử dụng đất nông nghiệp trên bản đồ điều tra thực địa tỉnh. Xác định phạm vi phân bố phổ biến của các loại hình sử dụng đất trên địa bàn các cấp để phục vụ công tác điều tra, khảo sát ngoài thực địa.

Sau khi khảo sát thực địa, tiến hành tổng hợp xử lý kết quả thu được:

- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào.

   Dữ liệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ hiện trạng 3 loại rừng được đưa về cùng một định dạng thống nhất (*.tab của phần mềm MapInfo hoặc *.shp của phần mềm ArcGIS). Sửa lỗi topology (lỗi chồng đè, lỗi hở vùng) cho các lớp dữ liệu.

- Nhập kết quả điều tra thực địa

   Căn cứ vào bản đồ điều tra thực địa các huyện trên địa bàn tỉnh và phiếu điều tra tình hình sử dụng đất để nhập đầy đủ thông tin thuộc tính trên bản đồ về loại hình sử dụng đất nông nghiệp đến tất cả các khoanh đất.

    Cuối cùng sau khi hoàn thành việc nhập dữ liệu, ta sử dụng phần mềm arcMap để chạy chuyên đề cho trường thông tin chứa phân cấp các loại hình sử dụng đất để có được lớp thông tin chuyên đề cho bản đồ. Kết quả, ta thu được bản đồ loại sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn năm 2015.

Description: C:\Users\FPTSHOP\Desktop\1.jpg

Hình 2: Bản đồ loại sử dụng đất của tỉnh Lạng Sơn năm 2015.

Viết bài: GIRC

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn