Hội thảo khởi động Dự án Phát triển chuỗi giá trị mật ong Ba Bể

Sáng ngày 28/04/2017, tại hội trường họp Ban Quản lý Vườn Di Sản Đông Nam Á – Ba Bể, Trung tâm Địa tin học – Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tổ chức hội thảo khởi động dự án “Phát triển chuỗi giá trị mật ong cho việc phát triển sinh kế kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học khu vực vườn di sản Đông Nam Á – Ba Bể”.

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn