Giới thiệu về Trung tâm GIC
Đăng lúc: 11:06:44 29/06/2016 - - Đã Đọc: 3910

            Ứng dụng Công nghệ Thông tin, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường đã và đang được phát triển mạnh ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

             Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của khu vực miền núi phía Bắc trong lĩnh nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường. Với xu thế phát triển ứng dụng công nghệ cao, trong nhiều năm qua nhà Trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đặc biệt là việc ứng dụng Viễn thám và GIS là một thế mạnh gắn liền với các chuyên môn của Trường, nhờ đó chất lượng đào tạo của một số chuyên ngành ngày một nâng cao, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ngày được cải thiện và tạo ra nhiều sản phẩm được xã hội ghi nhận và sử dụng.

            Chính lý do trên, Trung tâm Địa tin học được ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu tin học hóa ngày càng cao trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và cảnh báo thiên tai.

Tầm nhìn: 

           Xây dựng Trung tâm Địa tin học có đủ năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, Viễn thám, GIS trong nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường. 

Chức năng:

  • Thực hiện công tác đào tạo các môn học có liên quan đến; Viễn thám, GIS, công nghệ thông tin ứng dụng do các khoa chuyên môn phân công.
  • Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến ứng dụng Viễn thám, GIS, Công nghệ thông tin ứng dụng và Môi trường trong phát triển bền vững.

Nhiệm vụ:

  • Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn có liên quan đến Viễn thám, GIS, công nghệ thông tin ứng dụng cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài trường có nhu cầu.
  • Triển khai các hoạt động dịch vụ; xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu, cung cấp dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu, xây dựng và in ấn bản đồ chuyên đề.
  • Thiết lập quan hệ, xây dựng mạng lưới các đối tác trong và ngoài nước liên quan đến chuyên môn của Trung tâm.
  • Hỗ trợ cơ sở vật chất, phần mềm chuyên ngành, dữ liệu cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài trường đến làm việc tại Trung tâm.
  • Khai thác các chương trình học bổng từ các trường đại học, các tổ chức nước ngoài cho sinh viên và cán bộ của Trung tâm tham gia học tập.
  • Khai thác và triển khai các đề tài, dự án từ các tổ chức khoa học, cơ quan bộ ngành và các tổ chức phi chính phủ.   

Cơ cấu tổ chức:

 

Trung tâm GIC

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn