Đăng lúc: 2016-07-04 22:08:34 | Chuyên mục: Thông tin khoa học | Lượt xem: 1747

Đăng lúc: 2016-06-25 16:40:08 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 758

Đăng lúc: 2016-06-25 11:20:24 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 921

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu nhiệt độ bề mặt tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nhiệt độ bề mặt đất là một thông số quan trọng trong nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường. Tuy nhiên, để xác định nhiệt độ một cách chính xác, liên tục theo thời gian vẫn là một trong những vấn đề nan giải ...

Đăng lúc: 2016-06-16 20:07:13 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 810

Đăng lúc: 2016-06-16 17:09:29 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 317

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra và thành lập bản đồ khô hạn đất

Ngày nay, hạn hán là một trong những thiên tai gây tác động đáng kể lên hệ sinh thái và nông nghiệp. tình hình hạn hán ở nước ta ngày càng gay gắt về cường độ và mở rộng về phạm vi với tần suất ...

Đăng lúc: 2016-06-16 16:53:38 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 425

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu đánh giá, thành lập bản đồ thoái hóa đất tỉnh Lạng Sơn năm 2015.

Thoái hoá đất và hoang mạc hoá ngày càng gia tăng đang trở thành một trong những vấn đề lớn của môi trường toàn cầu hiện nay. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về cơ bản về thoái hóa đất ở tỉnh Lạng Sơn ...

Đăng lúc: 2016-06-16 15:58:57 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 433

Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn