Đăng lúc: 2016-06-25 16:40:08 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 1756

Đăng lúc: 2016-06-25 11:20:24 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 2175

Đăng lúc: 2016-06-25 10:00:25 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 1578

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu nhiệt độ bề mặt tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Nhiệt độ bề mặt đất là một thông số quan trọng trong nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường. Tuy nhiên, để xác định nhiệt độ một cách chính xác, liên tục theo thời gian vẫn là một trong những vấn đề nan giải ...

Đăng lúc: 2016-06-16 20:07:13 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 1874

Đăng lúc: 2016-06-16 17:09:29 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 724

Ứng dụng công nghệ viễn thám trong điều tra và thành lập bản đồ khô hạn đất

Ngày nay, hạn hán là một trong những thiên tai gây tác động đáng kể lên hệ sinh thái và nông nghiệp. tình hình hạn hán ở nước ta ngày càng gay gắt về cường độ và mở rộng về phạm vi với tần suất ...

Đăng lúc: 2016-06-16 16:53:38 | Chuyên mục: Bài viết khoa học | Lượt xem: 1114


Trung tâm Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng - TP. Thái Nguyên | Tel: 0904.031.103

Email: girc.tuaf@gmail.com | Website: www.girc.tuaf.edu.vn